•                             شرکت نیرو فراز جنوب شرق
 • مدیریت انرژی
 •   عملیات طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع و توزیع نیروی برق
 •   ارائه خدمات مهندسی مطالعات سیستمهای قدرت و انرژی های نو
 •   بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات نیروگاهها، پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع و توزیع نیروی برق

نگهداری و تعمیرات حجم عظیم تجهـــیزات منصوبه در شبکه های تولید ، انتقال و توزیع نیروی برق و انرژی نیاز به برنامه ریزی و مدیریت حرفه ای را در این زمینه ایجاب می نماید. در حال حاضر دپارتمان نگهداری و تعمیرات شرکت با برنامه ریزی و انجام سرویس های پیشـــــگیرانه تجهـــیزات برق و انرژی اعم از تجهــیزات پستهای برق، سیستم های حفاظتی، تجهیزات خطوط هوایی و زمینی و سیستم های مخـــابراتی و اتوماســـــــیون نقش خود را در افـزایش طول عــمر ، دوره بهــــره برداری از تجهـیزات و افزایش راندمان سرمایه گذاریهای انجام شده ایفا می نماید . در حال حاضر این دپارتمان براساس سوابق و تجربیات گذشته و استراتژی جدید خود در پی ایجاد بسترهای لازم برای ایجاد تغییر ساختاری در عملیات نگهداری و تعمیرات شبکه  از روش تعمیرات پیشگیرانه تجهیزات شبکه  به تعمیرات پیشگویانه و در نهایت تعمیرات بر اساس قابلیت اطمینان  می باشد .

 اعم فعالیتهای واحد نگهداری و تعمیرات :

 • تدوین برنامه ای تست و سرویس سالیانه از طریق نرم افزار
 • انجام عملیات نگهداری و تعمیرات شبکه های انتقال و فوق توزیع و تاسیسات برقی صنایع سنگین
 • انجام تعمیرات اساسی و اورهال تجهیزات شبکه های انتقال
 •  انجام فعالیت های کنترلی نظیر بازدید های فنی برنامه ریزی شده ، سیستم مانیتورینگ حرارتی و روغن
 •  انجام کلیه مطالعات فنی و آماری مرتبط با سیستمهای قدرت به ویژه مطالعات و تحلیلهای مرتبط با حوادث شبکه

 

اعم منابع ، امکانات و تجهیزات :

 • بالغ بر یکصد نفر نیروی متخصص در سطوح مختلف کارشناسی و تکنسینی
 • دستگاهها و ماشین آلات پیشرفته جهت  تست و تعمیرات  تجهیزات پستها و خطوط فشار قوی
 • امکانات نرم افزاری مناسب جهت برنامه ریزی عملیات نت و همچنین مطالعات شبکه
 • آزمایشگاه رلیاژ جهت آموزش پرسنل ، و تعمیر قطعات

 

اعم فعالیتهای انجام گرفته در حوزه نگهداری و تعمیرات :

 • یزد
 • سیستان
 • کرمان
 •  صنایع