•                             شرکت نیرو فراز جنوب شرق
 • مدیریت انرژی
 •   عملیات طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع و توزیع نیروی برق
 •   ارائه خدمات مهندسی مطالعات سیستمهای قدرت و انرژی های نو
 •   بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات نیروگاهها، پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع و توزیع نیروی برق

شرکت نیرو فراز جنوبشرق در سال 1386 در جهت ایجاد بستری مناسب برای تحقق سیاستهای وزارت نیرو در راستای واگذاری فعالیتهای احداث ، بهره برداری و نگهداری سیستمهای تولید و شبکه های انتقال و فوق توزیع نیروی برق به بخش خصوصی تأسیس گردید. تلاش مدیران و متخصصین این شرکت همواره برآن است تا همگام با رشد و توسعه صنایع کشور ، با استفاده از تخصص، تجربه و فن آوری برتر خدمات مطلوبی را در عرصه های مختلف این صنعت مادر ارائه نمایند.

  شرکت نیرو فراز جنوبشرق با تکیه بر توانمندیهای مجموعه متخصصین متعهد و اخذ مجوزهای مرتبط با فعالیتهای مختلف تاکنون در سطح ملی و در زمینه های ذیل در حال فعالیت می باشد :

 

1- احداث پستهای و خطوط انتقال و فوق توزیع نیروی برق

 

2- بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات پستهای و خطوط انتقال و فوق توزیع نیروی برق

 

3- ارائه خدمات مهندسی در زمینه های مطالعات سیستمهای قدرت و انرژی های نو

 

4- مدیریت انرژی