•                             شرکت نیرو فراز جنوب شرق
 • مدیریت انرژی
 •   عملیات طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع و توزیع نیروی برق
 •   ارائه خدمات مهندسی مطالعات سیستمهای قدرت و انرژی های نو
 •   بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات نیروگاهها، پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع و توزیع نیروی برق

دپارتمان منابع انسانی و آموزش:

سرمایه انسانی یکی از مهمترین عوامل رشد و بقای هر سازمان می باشد و تنها با کمک نیروی انسانی متخصص و کارآمد، نوآور و خلاق است که در فضای رقابتی امروزی می توان به موفقیت دست پیدا کرد.لازمه دست یابی، حفظ ، رشد و ارتقای این سرمایه ، مدیریت بهینه این بخش از سرمایه سازمان می باشد. دپارتمان منابع انسانی و آموزش شرکت نیروفراز از زمان شروع فعالیت خود تلاش نموده با نگرش جدید به مقوله منابع انسانی علاوه بر انجام اقدامات اولیه مرتبط با این حوزه همچون تجزیه و تحلیل شغل ، برنامه‌ریزی منابع انسانی و کشف نیروهای مستعد، طراحی و استقرار مدیریت سیستم حقوق و دستمزد متناسب با سازمان، ارزیابی عملکرد و...نقش های جدیدتری در راستای مدیریت منابع انسانی یعنی جذب، بهسازی (آموزش) و نگهداری نیروی انسانی ایفا نماید. ما معتقدیم که مزیت رقابتی یک سازمان صرفا نتیجه مجهز بودن به هوشمندانه ترین سیستم طراحی محصول یا خدمات، بهترین استراتژی بازاریابی، فن آوری آخرین مدل و یا مدیریت مالی بسیار قوی نیست، بلکه به واسطه برخورداری از سیستم های متناسب برای جذب، انگیزش و مدیریت منابع انسانی سازمان است.

عمده ترین فعالیت ها:

1- نیاز سنجی توانمندی ها و مهارتهای مورد نیاز سازمان با توجه به اهداف و استراتژی های تعیین شده

2- جذب و گزینش نیروها براساس نیاز سنجی های به عمل آمده

3- نیاز سنجی و برنامه ریزی آموزشی و اقدام در جهت اجرای برنامه ریزی آموزشی

4- بررسی و شناخت استعدادها، علایق شخصیت نیروهای انسانی از طریق ایجاد ارتباطات انسانی

5- کمک به افزایش بهره وری از طریق سیستم ارزشیابی عملکرد ونظام تنبیه و پاداش پرسنل

6- ایجاد ارتباط بین مدیریت و پرسنل شرکت از طریق پاسخ گویی به مسائل و کمک به حل مشکلات کاری