•                             شرکت نیرو فراز جنوب شرق
 • مدیریت انرژی
 •   عملیات طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع و توزیع نیروی برق
 •   ارائه خدمات مهندسی مطالعات سیستمهای قدرت و انرژی های نو
 •   بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات نیروگاهها، پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع و توزیع نیروی برق

چشم انداز :

پیشتاز در سطح ملی  با ایجاد بستری مناسب برای فعالیت ، پیشرفت، و توسعه پایدار با محوریت دانش نوین

ماموریت سازمان :

ما براین باوریم که بیش از هرچیز در برابر کسانی که از خدمات ما استفاده می کنند مسئول هستیم و رشد و توسعه پایدار همواره در گرو دستیابی به سودی منصفانه توام با تامین منافع و رضایت ذینفعان است. ارائه بهترین خدمات فنی و مهندسی در زمینه صنعت برق بر اساس دانش و فن آوری روز در سطح ملی از تعهد ماست، اگرچه می کوشیم هیچگاه فرصت های جهانی را هم از دست ندهیم. ما در صددیم تا با اتکاء بر پتانسیل فزاینده و توانایی های خلاق و سازنده ی کارکنان خود که سرمایه های اصلی سازمان بشمار می آیند، بعنوان فعال بخش خصوصی در این صنعت ، تحولات قابل توجهی را در نحوه انجام خدمات و نگرش به بخش خصوصی ارائه نماییم.