•                             شرکت نیرو فراز جنوب شرق
 • مدیریت انرژی
 •   عملیات طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع و توزیع نیروی برق
 •   ارائه خدمات مهندسی مطالعات سیستمهای قدرت و انرژی های نو
 •   بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات نیروگاهها، پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع و توزیع نیروی برق

ارائه خدمات مهندسی مطالعات سیستم های قدرت و انرژیهای نو:

در سال های اخیر توجه به موضوع حفظ محیط زیست، علی الخصوص در کشورهای پیشرفته به مسئله ای بسیار مهم در زمینه بهره برداری از سیستم قدرت تبدیل شده است. حتی در بعضی موارد علاوه بر جنبه اقتصادی توزیع بار بین نیروگاه های یک کشور، موضوع کاهش آلاینده های محیطی به دلیل تولید برق از سوخت های فسیلی نیز به عنوان یک شاخص، در تابع هدف توزیع اقتصادی بار سیستم قدرت مد نظر قرار می گیرد.

علاوه بر این هم از لحاظ افزایش تقاضا و هم به لحاظ تجدید ناپذیر بودن سوخت های فسیلی، استفاده از منابع سنتی تولید برق در قرن های آینده پاسخگوی نیاز بشر نخواهد بود. یکی از روش های غلبه بر این مشکلات استفاده از انرژی های نو در صنعت تولید برق می باشد.

 

 

در همین راستا شرکت نیروفراز جنوب شرق، به منظور ترویج فرهنگ استفاده از چنین منابع ارزشمندی، آمادگی خود را جهت همکاری با نهادها و سازمان های مربوطه برای توسعه استفاده از این نوع منابع انرژی در قالب فعالیت های زیر اعلام می دارد:

- مطالعات مهندسی

- انجام مطالعات امکان سنجی احداث واحدهای تولید برق از انرژیهای نو در مناطق مختلف

- انجام مطالعات مهندسی در زمینه شرایط، استانداردها و محدودیت های اتصال این واحدها به شبکه

- انجام مطالعات طراحی واحدهای تولید برق با استفاده از انرژیهای نو

- انجام مطالعات آماری و اقتصادی در این زمینه