•                             شرکت نیرو فراز جنوب شرق
 • مدیریت انرژی
 •   عملیات طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع و توزیع نیروی برق
 •   ارائه خدمات مهندسی مطالعات سیستمهای قدرت و انرژی های نو
 •   بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات نیروگاهها، پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع و توزیع نیروی برق

نگهداری و تعمیرات :

نگهداری و تعمیرات حجم عظیم تجهـــیزات منصوبه در شبکه های تولید ، انتقال و توزیع نیروی برق و انرژی نیاز به برنامه ریزی و مدیریت حرفه ای را در این زمینه ایجاب می نماید. در حال حاضر دپارتمان نگهداری و تعمیرات شرکت با برنامه ریزی و انجام سرویس های پیشـــــگیرانه تجهـــیزات برق و انرژی اعم از تجهــیزات پستهای برق، سیستم های حفاظتی، تجهیزات خطوط هوایی و زمینی و سیستم های مخـــابراتی و اتوماســـــــیون نقش خود را در افـزایش طول عــمر ، دوره بهــــره برداری از تجهـیزات و افزایش راندمان سرمایه گذاریهای انجام شده ایفا می نماید . در حال حاضر این دپارتمان براساس سوابق و تجربیات گذشته و استراتژی جدید خود در پی ایجاد بسترهای لازم برای ایجاد تغییر ساختاری در عملیات نگهداری و تعمیرات شبکه  از روش تعمیرات پیشگیرانه تجهیزات شبکه  به تعمیرات پیشگویانه و در نهایت تعمیرات بر اساس قابلیت اطمینان  می باشد .

 

 اهم فعالیتهای دپارتمان نگهداری و تعمیرات :

 

 • تدوین برنامه ای تست و سرویس سالیانه از طریق نرم افزار

 • انجام عملیات نگهداری و تعمیرات شبکه های انتقال و فوق توزیع و تاسیسات برقی صنایع سنگین تا سطح 400 کیلو ولت

 • انجام تعمیرات اساسی و اورهال تجهیزات شبکه های انتقال (ترانسفورماتور ، راکتور و...)

 •  انجام فعالیت های کنترلی نظیر بازدید های فنی برنامه ریزی شده ، سیستم مانیتورینگ حرارتی و روغن

 •  انجام کلیه مطالعات فنی و آماری مرتبط با سیستمهای قدرت به ویژه مطالعات و تحلیلهای مرتبط با حوادث شبکه

 

اهم منابع ، امکانات و تجهیزات :

 • بالغ بر پنجاه نفر نیروی متخصص در سطوح مختلف کارشناسی و تکنسینی

 • دستگاهها و ماشین آلات پیشرفته جهت  تست و تعمیرات  تجهیزات پستها و خطوط فشار قوی

 • امکانات نرم افزاری مناسب جهت برنامه ریزی عملیات نت و همچنین مطالعات شبکه

 • آزمایشگاه رلیاژ جهت آموزش پرسنل و تعمیر قطعات

 

اهم حوزه های جغرافیایی محل فعالیت :

 

 • استان یزد                                     

 • استان کرمان

 •  استان اصفهان

 • استان سیستان و بلوچستان