•                             شرکت نیرو فراز جنوب شرق
 • مدیریت انرژی
 •   عملیات طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع و توزیع نیروی برق
 •   ارائه خدمات مهندسی مطالعات سیستمهای قدرت و انرژی های نو
 •   بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات نیروگاهها، پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع و توزیع نیروی برق

 فهرست پروژه های بهره برداری شرکت نیرو فراز جنوب شرق


 

ردیف نام و مشخصات پروژه محل اجرا نام کارفرما سال انعقاد قرارداد

1

بهره برداری سیستم برق کارخانه فولاد میبد

میبد

شرکت فولاد میبد

1387

2

بهره برداری از پستهای انتقال و فوق توزیع استان یزد

یزد

برق منطقه‌ای یزد

1386