•                             شرکت نیرو فراز جنوب شرق
 • مدیریت انرژی
 •   عملیات طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع و توزیع نیروی برق
 •   ارائه خدمات مهندسی مطالعات سیستمهای قدرت و انرژی های نو
 •   بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات نیروگاهها، پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع و توزیع نیروی برق

آدرس دفتر مرکزی:

یزد - میدان مهدیه - ابتدای بلوار امام جعفر صادق - روبروی بیمارستان مادر - پلاک 89  

                                                                        

View Larger Map

تلفن دفتر مرکزی:                                  

7815-17 3628 035

فاکس :                                                                                              

7818 3628 035

کد پستی:

89167-95716                                                                                                                       

صندوق پستی:

89165/635

آدرس دفتر کرمان:

کرمان -خیابان 24 آذر- کوچه 59

تلفکس دفتر کرمان:

034-32449011