•                             شرکت نیرو فراز جنوب شرق
 • مدیریت انرژی
 •   عملیات طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع و توزیع نیروی برق
 •   ارائه خدمات مهندسی مطالعات سیستمهای قدرت و انرژی های نو
 •   بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات نیروگاهها، پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع و توزیع نیروی برق

 

برگزاری دوره فنی رله های حفاظتی

تعداد مطالعه:2422


دوره فنی با عنوان رله های حفاطتی در دفتر شرکت نیروفراز برگزار گردید.

                       

اولین جلسه این دوره آموزشی در روز سه شنبه مورخ 95/11/19 و از ساعت 16 الی 20 عصر و با حضور پرسنل گروه رولیاژ شرکت نیروفراز و همچنین کارشناسان رولیاژ گروه شرکت اختر برق اصفهان برگزار گردید.

اولین جلسه این دوره آموزشی روز سه شنبه مورخ 95/11/19 و از ساعت 16 الی 20 عصر با حضور پرسنل گروه رولیاژ شرکت نیروفراز و همچنین کارشناسان رولیاژ شرکت اختر برق اصفهان برگزار گردید. آشنایی با مبانی رله های حفاظتی ، معرفی حفاظت دیفرانسیل و دیستانس از مهمترین سرفصل های مطرح شده در این جلسه بود.

این دوره توسط مهندس افضلیان تبار رئیس گروه نظارت بر رولیاژ دفتر فنی امور انتقال شرکت برق منطقه ای یزد تدریس می شود.

 

 

 


دیدگاه کاربران