•                             شرکت نیرو فراز جنوب شرق
 • مدیریت انرژی
 •   عملیات طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع و توزیع نیروی برق
 •   ارائه خدمات مهندسی مطالعات سیستمهای قدرت و انرژی های نو
 •   بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات نیروگاهها، پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع و توزیع نیروی برق

 

تقدیر و تشکر معاون بهرهبرداری شرکت برق منطقه‌ای یزد

تعداد مطالعه:1198


معاون بهرهبرداری شرکت برق منطقه‌ای یزد از شرکت نیروفراز و همکاران بخش تجهیزات پست شرکت تقدیر و تشکر کرد

                       

محمد حسین میرحسینی معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای از آقای مهندس علی علیان مدیرعامل شرکت نیروفراز برای عزم و نقش جدی شرکت و عوامل نگهداری و تعمیرات پست ها و خطوط انتقال شرکت در کسب رتبه اول معاونت بهرهبرداری شرکت برق منطقه ای یزد در ارزیابی سال 96  تقدیر و تشکر کرد.

 

 

 


دیدگاه کاربران